لیست محصولات

12345
مناسبت: عید نوروز
متن: دعای ماثور/ نغمه پرداز: محمد هروی/ همخوانی: گروه نیایش رضوان/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/ با تشکر از: حمید حیدری/ استودیو: رضوان/ سبک: آوایی/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 105
متن: قرآن کریم/ نغمه پرداز: محمد هروی / قاری: محمد علی شیعه/ همخوانی: گروه نیایش رضوان/ مدیر تولید و ناظر ضبط : مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/ با تشکر از: حمید حیدری/ استودیو: رضوان/ سبک: آوایی / 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 107
متن: قرآن کریم/ نغمه پرداز: استاد مصطفی اسماعیل/ کلام فارسی: سعید جمشیدی/ کلام انگلیسی: ایوت مرسدس گنزالس/ همخوانی: گروه نیایش رضوان/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/ با تشکر از: حمید حیدری/ استودیو: پردیس/ سبک: آوایی/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 108
شعر : غلامرضا سازگار/ آواز : محمد علی کریم خانی / امور استودیو : محمد حمید شاه میرزایی / مدیر تولید و ناظر کیفی : مهدی صارمی یاراحمدی / استودیو : رضوان / سبک : آواز / 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 109
آواز : محمد علی کریم خانی / مدیر تولید و ناظر ضبط : مهدی صارمی یاراحمدی /امور استودیو : محمد حمید شاه میرزایی / استودیو : رضوان / سبک : آواز / 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 110
شعر : مصباح / آواز : قاسم رفعتی ،اموراستودیو :طویجان نیازی ، محمد حمید شاه میرزایی/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی / استودیو : رضوان/ سبک : آواز/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 111
شعر : حافظ / خواننده : قاسم رفعتی/ امور استودیو : تویجان نیازی ، محمد حمید شاه میرزایی/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی / استودیو : رضوان/ سبک : آواز/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 112
شعر: ابوالقاسم جلیلیان/ حمید حیدری/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/ استودیو: رضوان/ سبک: تلفیقی/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 113
شعر: محمد علی سالاری "سالار"/ نغمه پرداز: ناصر نجفی/ خواننده: سید سجاد ماهرخسار/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/ با تشکر از: حمید حیدری/ استودیو: رضوان/ سبک: تلفیقی/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 114
شعر: عباس شاه زیدی (خروش اصفهانی)/ نغمه پرداز: ناصر نجفی/ خواننده: حمید حیدری/ نوازندگان : حسن زرنگیان (دف و کوزه ) - امیر حسین اسکندی (سه تار)/ مدیر تولید و ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: محمد حمید شاه میرزایی/استودیو: رضوان/ سبک: تلفیقی/ 1390

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 115
12345