اخبـــار
دسته بندي
ÞÈáí  12
  اعلام برنامه های دومین فستیوال تئاترآهوانه
از سوی دبیرخانه دومین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان آهوانه، زمان اجرای نمایش های برگزیده جشنواره های ملی و بین المللی در این فستیوال اعلام شد

۱۳۹۲/۱۲/۱ :تاريخ

  از پوستردومين فستیوال تئاتر كودك و نوجوان آهوانه رونمایی می شود
دوشنبه 28 بهمن ماه، در نشستی خبری از پوستر دومین فستیوال تئاتر کودک ونوجوان آهوانه رونمایی خواهد شد

۱۳۹۲/۱۱/۲۶ :تاريخ

ÞÈáí  12