آیین رونمایی کتاب اینجا جای خوابیدن نیست

 آیین رونمایی کتاب اینجا جای خوابیدن نیست

آیین رونمایی کتاب "اینجاجای خوابیدن نیست" (مجموعه داستان های کوتاه اعضا انجمن عهصر داستان) با حضور اهالی داستان برگزار شد
 برای دیدن گزارش تصویر این برنامه اینجا را کلیک کنید 
تاريخ: ۱۴۰۳/۴/۷