هم نویسی اساتید خوشنویسی ساوجبلاغ د ر حرم مطهر رضوی

 هم نویسی اساتید خوشنویسی ساوجبلاغ د ر حرم مطهر رضوی
به همت موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی هم نویسی مهدوی اساتید خوشنویسی ساوجبلاغ در دارلقرآن
 حرم مطهر رضوی برگزار شد . 
 
تاريخ: ۱۴۰۲/۱۲/۹