فروشگاه‎های عرضه مستقیم محصولات فرهنگی هنری مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی

 

فروشگاه شماره 1: مشهد، ورودی باب الجواد(ع) حرم مطهر

تلفن تماس: 32250204 – 051

 

فروشگاه شماره 2: مشهد، حرم مطهر، صحن کوثر، موزه مرکزی، طبقه همکف

 

فروشگاه شماره 3 و دفتر بازرگانی: مشهد، خیابان کوهسنگی، ابتدای کوهسنگی 17

تلفن فروشگاه: 38462703 – 051

دفتر بازرگانی: 38462704 - 051

محصولات