لیست محصولات

12
موضوع : امام رضا ( علیه السلام )

شعر: محمود حبیبی کسبی/ نغمه پرداز: طویجان آتابای نیازی/ خواننده: دولتمند خلف/ نوازندگان: جمعه رجایف ( دوتار باس ) ،ناصر سفرف ( ویولون - کمانچه )، رحمت ا... بویمالف ( فلوت - نی )،عبدالرحمن مدخلف ( رباب) ، روزیمد خلف ( سه تار ) ، فریدونی حاتم ( دف )/ مدیر تولید: مهدی صارمی یاراحمدی/ امور استودیو: سهراب بابایوف – محمد حمید شاه میرزایی/ استودیو: بابایوف – پردیس/ سبک: تلفیقی/ 1391

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 148
مجید اخشابی
آهنگساز: مجید اخشابی
شعر: مهری حیدری
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 266
جمشید عزیزخانی
آهنگساز: شهرام منظمی
شعر: امین شیرزادی
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 267
حجت اشرف زاده
آهنگساز: حمید اکبرزاده
شعر: سعید بیابانکی
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 268
علی جان گورل
آهنگساز و تنظیم: تویجان اتابای نیازی
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 269
علیرضا افتخاری
آهنگساز: حمید اکبرزاده
شعر: سعید بیابانکی
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 270

ودود موذن زاده
آهنگساز: جابر عطاعتی
شعر: اسماعیل فرزانه
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 271
علیرضا افتخاری
آهنگساز: حمید اکبرزاده
شعر: سعید بیابانکی
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 272
عبدالحسین مختاباد
آهنگساز: حمید اکبرزاده
شعر: اسحاق انور
مدیر تولیدو ناظر کیفی: مهدی صارمی یاراحمدی
تنظیم: حمید اکبرزاده
ناظر ضبط: شهرام منظمی
صدابردار: علی پورمقدم
میکس و مسترینگ: محمدحمید شاه میرزائی
استودیو: مهر آوا-پایا پردیس
سبک: ارکسترال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 273
نماهنگ قبله عاشقان با صدای حسام الدین سراج، مدیریت ادبی :عبدالجبار کاکایی ، شاعر :صالحه زهره وند ،آهنگساز : عزیز تنها (بر اساس مقام های موسیقیایی جنوب خراسان ) ،تنظیم کننده بهرام خانی ، تدوین : جمیل عامل صادقی ، تهیه کننده : موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کد کالا: 328
12