اخبـــار
دسته بندي
ÞÈáí  12
  حقایق شیفت شب / وقایع شیفت روز
حقایق شیفت شب / وقایع شیفت روز

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  نمایش نقاشی های من
برگزیده سومین جشنواره کشوری کودک و نوجوان سوره ماه تهران (کسب مقام اول طراحی و ساخت عروسک ، مقام دوم ساخت موسیقی و مقام دوم طراحی و ساخت دکور)

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  نمایش موشک های کاغذی
نمایش اول جشنواره از نگاه آرای مردم نمایش اول جشنواره از نگاه داوران کودک و نوجوان

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  نمایش خانه خورشید
برگزیده هشتمین جشنواره تاتر کودک و نوجوان رضوی (کسب مقام سوم عروسک گردانی )

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  شروع فستیوال آهوانه با نمایش " یک قاب ساده "
کودکان مشهدی در اولین روز فستیوال تئاتر کودک و نوجوان "آهوانه" به تماشای " یک قاب ساده " نشستند

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  جدول زمان بندی سومین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان آهوانه
جدول زمان بندی سومین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان آهوانه

۱۳۹۳/۱۱/۲۶ :تاريخ

  سومین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان «آهوانه» در مشهد آغاز شد
دبیر سومین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان آهوانه از برگزاری فستیوال تئاتر «آهوانه» از 25 بهمن تا 21 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) مشهد خبر داد.

۱۳۹۳/۱۱/۲۵ :تاريخ

  اعلام فراخوان تولید نمایش های کودک و نوجوان
فراخوان پذیرش نمایش نامه های دینی با قابلیت تولید نمایش عروسکی در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) اعلام شد

۱۳۹۳/۱/۳۰ :تاريخ

ÞÈáí  12